Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe surf-foil.eu isikuandmete vastutav töötleja on SELLINGBERG OÜ.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • Pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe teave.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmeid kasutatakse klientide tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostukuupäev, kaup, kogus, kliendiandmed) kasutatakse ülevaate koostamiseks ostetud kaupadest ja teenustest ning klientide eelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse maksete tagastamiseks kliendile.

Isikuandmeid, nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse kaupade ja teenuste pakkumisega (klienditugi) seotud probleemide lahendamiseks.

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või muid võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna toimimiseks
teenust ja veebikasutusstatistikat koostada.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmeid edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kulleriga kohaletoimetatava kauba puhul esitatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe arveldamine toimub teenusepakkuja poolt, edastatakse isikuandmed raamatupidamise eesmärgil teenusepakkujale.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogiateenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe või andmemajutuse funktsionaalsuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid säilitatakse Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil asuvates webimajutus.ee serverites. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse tase on Euroopa Komisjoni hinnangul piisav, ja USA ettevõtetele, mis on seotud Privacy Shieldi raamistikuga.

Isikuandmetele on juurdepääs veebipoe töötajatel, kellel on juurdepääs isikuandmetele veebipoe kasutamisega seotud tehniliste küsimuste lahendamiseks ja klienditoe teenuste osutamiseks.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja IT-turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kaotsimineku, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemiseks asjakohased kaitsemeetmed.

Juurdepääs isikuandmetele ja nende parandamine

Isikuandmetega on võimalik tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma a
kasutajakonto, isikuandmetele pääseb ligi klindi toe kaudu.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui neid on vaja säilitada raamatupidamiseks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui ost veebipoes on sooritatud ilma kliendikontota, säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksevaidluste ja tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude täitmise või aegumistähtaja lõppemiseni.

Raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks logige sisse oma e-poe kontole ja valige menüüst “Minu konto”.

Isikuandmete kustutamiseks saatke e-kiri aadressile info@specna.eu

Ülekanne

E-posti teel esitatud isikuandmete edastamise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab ja teavitab teid isikuandmetest, mis kuuluvad edastamisele.

Otseturunduse teadaanded

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on selleks nõusoleku andnud. Kui klient ei soovi saada otseturundusteateid, valige meili jalusest sobiv link või võtke ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil igal ajal õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete esmasele ja edasisele töötlemisele, sealhulgas otseturunduse profiilide koostamisele, teavitades sellest kliendituge e-posti teel ( see peab olema selgelt ja muust teabest eraldi).

Argumentide lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse klienditoe kaudu (KONTAKTANDMED). Järelevalveasutuseks on Andmekaitse Inspektsioon ( info@aki.ee ).

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebilehte kasutades või püsikliendi avaldust täites olete tutvunud käesolevate tingimustega ja nõustute nendega. Jätame endale õiguse privaatsuspoliitika üldtingimusi vajadusel muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname endast parima, et meie privaatsuspoliitika säiliks
ajakohased ja teile meie veebisaidil kättesaadavad.

Kui teil on selle privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta küsimusi või muresid, võtke ühendust info@surf-foil.eu

Close
Close
Sign in
Close
Cart (0)

Ostukorvis ei ole tooteid. Ostukorvis ei ole tooteid.Language